Opetussuunnitelma

Datasta tekoälyyn -opinnoissa (240 op) erikoistutaan datan hallintaan ja käsittelyyn sekä tekoälyratkaisujen kehittämiseen. Käytännönläheisen koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat ohjelmointi, datan käsittely ja hallinta, laskentaympäristöt, data-analyysi, koneoppiminen ja tekoäly sekä tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa ja digitaalisissa palveluissa.

Koulutuksen erityispiirteitä ovat projektimuotoisen oppimisen korostuminen, perus- ja ammattiaineiden integroiminen projektiopintoihin, yrityslähtöiset kehittämistehtävät, joustavuutta tuovat verkko-opinnot sekä opiskelun mahdollistaminen myös kesäaikana.

Opiskelijan tekemien esitysten pohjalta opiskelijan aiempi koulutus ja muu osaaminen voidaan lukea hyväksi. Hyväksilukukäytänteistä annetaan erilliset ohjeet, ja ne löytyvät myös lukuvuosioppaasta.

Tutustu koulutuksen opinto-oppaaseen.

Lisätietoja: Taneli Rantaharju, taneli.rantaharju(at)kamk.fi, 044 7101 253

Opetussuunnitelman pelkistetty rakenne

Opinto-suunnitelmarakenne

Opinto-suunnitelmarakenne