Opetussuunnitelma

Datasta tekoälyyn -insinöörikoulutuksessa (240 op) erikoistutaan datan hallintaan ja käsittelyyn sekä tekoälyratkaisujen kehittämiseen. Käytännönläheisen koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat ohjelmointi, datan käsittely ja hallinta, laskentaympäristöt, data-analyysi, koneoppiminen ja tekoäly sekä tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa ja digitaalisissa palveluissa.

Koulutuksen erityispiirteitä ovat projektimuotoisen oppimisen korostuminen, perus- ja ammattiaineiden integroiminen projektiopintoihin, yrityslähtöiset kehittämistehtävät, joustavuutta tuovat verkko-opinnot sekä opiskelun mahdollistaminen myös kesäaikana.

Opiskelijan tekemien esitysten pohjalta opiskelijan aiempi koulutus ja muu osaaminen voidaan hyväksilukea. Hyväksilukukäytänteistä annetaan erilliset ohjeet, ja ne löytyvät myös lukuvuosioppaasta.

Lisätietoja: Taneli Rantaharju, taneli.rantaharju(at)kamk.fi, 044 7101 253

Koulutuksen osa-alueet

Datasta tekoälyyn -koulutus koostuu useista osioista, jotka keskittyvät datankäsittelyn, tekoälyn ja ohjelmostikehityksen eri osa-alueisiin. Alapuolelta voit lukea osioiden sisällöistä sekä tarkoituksista.

Jos haluat tutustua koulutuksen kursseihin, voit lukea ne koulutuksen opinto-oppaasta.

YLEISTÄ PROJEKTIOPINNOISTA

Työelämässä kohdataan erilaisia työtehtäviä, projekteja ja haasteita. Uuden työn tai projektin alkaessa datainsinöörin tulee ymmärtää projektin kulku, osa-alueet ja käytänteet.

Koulutukseen sisältyy useita projekteja, joissa käytät oppimaasi erilaisten ongelmien ratkaisemiseen. Opit projektin eri vaiheet ja saat mahdollisuuden työskennellä eri rooleissa, kuten kehitystiimin jäsenenä tai tuoteomistajana. Projektit alkavat heti ensimmäisen vuoden aikana, ja useat niistä ovat työelämälähtöisiä.

Lue lisää opiskelijaprojekteista.