Opiskelijaprojektit

Projektit

Ammattitaitoisen osaamisen kerryttämiseksi on tärkeää harjoitella tulevaisuuden työtehtäviä käytännössä. Datasta tekoälyyn -koulutus sisältää useita projektikursseja, joiden sisältö ja työtehtävät vaihtelevat. Projektiopinnoissa pääset soveltamaan käytäntöön teoriatietoja ja taitoja, joita olet oppinut ammatti- ja perusopinnoissa. Lisätietoa koulutukseen sisältyvistä kursseista löydät Opetussuunnitelma-sivulta.

Projektien laajuus ja kesto vaihtelevat. Projektikurssit on ajoitettu lukukausittain, yksi syksyllä ja yksi keväällä, alkaen ensimmäisen vuoden keväänä. Projekteja on myös mahdollista suorittaa mm. kesäopintoina.

Projektitiimi

Projektit toteutetaan pääsääntöisesti ryhmissä, joissa kullakin opiskelijalla on rooli. Pienissä opiskelijaryhmissä pääset kokemaan monia rooleja, jotta voit tulevaisuudessa sujuvasti työskennellä ohjelmistotuotannon eri osa-alueilla. Koulutuksessa, kuten työelämässäkin, käytetään scrum-projektinhallintamallia. Scrumtiimi koostuu kolmesta osasta.

Product Owner

Product ownerin, eli tuoteomistajan roolissa olet vastuussa projektin ja tuotteen ohjaamisesta oikeaan suuntaan. Varmistat tuotteen toteutumisesta annettujen puitteiden mukaan: kohdistat tuotteen kehityksen tehtävien aikataulua ja niiden sisältöä, hyväksyt tuotteen versiot kokouksissa sekä toimit asiakkaan ja kehitystiimin välillä varmistaen tuotteen vaatimukset. Projekteissa toimit myös osana kehitystiimiä.

Kehitystiimi

Kehitystiimin jäsenenä kehität ohjelmistotuotetta. Testaat erilaisia visualisointimalleja, suunnittelet ja kehität ohjelmistoalustoja sekä käsittelet dataa projektin vaatimusten mukaisesti. Kehitystiimin jäsenenä pääset myös soveltamaan data-analytiikkaa, koneoppimista ja tekoälyä erilaisten ongelmien ja tehtävien ratkaisemiseen.

Scrummaster

Scrummaster vastaa scrum-mallin toiminnasta, eli johdat projektiryhmää. Pomottamisen sijaan huolehdit sulavasta työskentelystä ja pidät kehitystiimin työskentelyn tuottavana. Jos projekti ei etene odotetusti, keskustelet siitä tiimin ja tuoteomistajan kanssa.

Yritysprojektit

Useissa projekteissa pääset myös työskentelemään oikeiden yritysten/organisaatioiden datalähtöisten aiheiden parissa. Projektien aiheet ja tehtävät ovat tapauskohtaisia, ja juuri siksi ne ovat niin mielenkiintoisia ja opettavia. Ohessa esimerkki toteutuneesta asiakasprojekteista.

Iiwari

Yrityksen toimeksiannosta toteutettiin sisätilassa tapahtuvaan ostoskärryjen liikennöintiin perustuvia visualisointeja kolmannen osapuolen liiketiloissa. Toimeksiannossa seurattiin ja visualisoitiin ostoskärryjen reittejä kaupan sisätiloissa, sekä jäljitettiin reittidatasta muodostettujen lämpökarttojen avulla ostoskärryjen ja asiakkaiden käyttäytymistä. Projektissa muodostettiin myös toimeksiantajan tarpeiden mukainen data-alusta, josta data on helposti saatavilla erilaisia analysointeja ja visualisointia varten. Toimeksiantajan edustaja osallistui projektin loppudemoihin ja totesi työn jäljen olevan ammattimaisella tasolla.