Uratarinat

Juha Hulkkonen

Datacenter -asiantuntijasta datainsinööriksi

Juha Hulkkonen, Datainsinööri, Tieteen tietotekniikan keskus CSC

Opiskelin KAMKissa Datacenter-alan IT-tradenomiksi ja pääsin kesätöihin CSC:lle. Opintojeni jälkeen jatkoin CSC:llä vakituisena työntekijänä DC-asiantuntijana. Työtehtäviini kuului konesali-infran ylläpito ja kehitys muun DC-tiimin kanssa. Vastuualueinani oli etenkin monitorointi, automaatio ja turvallisuus sekä laiteasennuksista huolehtiminen ja niiden dokumentointi DCIM-järjestelmään. Vähitellen oma mielenkiintoni kuitenkin suuntautui datan ja koneoppimisen suuntaan, joten hain Itä-Suomen yliopiston maisteriohjelmaan opiskelemaan tietojenkäsittelytieteitä. Syksyllä 2018 siirryin CSC:n data-analytiikkatiimiin, ja nykyisiin työtehtäviini kuuluvat mm. dataengineer -työkalujen kehittäminen sekä data sciencist -tiimin tukeminen, kuten suuren datamassan käsittelyssä tarvittavien työkalujen toteuttaminen.

Tällä alalla itsensä jatkuva kehittäminen ja intohimo alaa kohtaan ovat tärkeitä ominaisuuksia, sillä työkalut ja menetelmät muuttuvat jatkuvasti. Yleisesti ottaen alalla vaaditaan hyviä ohjelmoinnin ja matematiikan taitoja. Englannin kielitaito on niin ikään edellytys, sillä ohjeistukset ovat usein englanniksi ja tiimit ovat usein monikansallisia, jolloin myös päivittäisenä työkielenä on usein englanti. Alalla on hyvät tulevaisuuden näkymät työtilanteen näkökulmasta, ja jos on valmis kehittämään itseään ja tuntee paloa datan kanssa työskentelyyn, töitä riittää varmasti.

Aino Ropponen

Data yhteiskunnallisessa työssä

Aino Ropponen, Data-analytiikan asiantuntija, Tieteen tietotekniikan keskus CSC

Valmistuin Tampereen teknillisen yliopiston automaatiotekniikan ohjelmasta diplomi-insinööriksi 2007 ja jäin sinne mittausinformaatiotekniikan tutkijaksi. Kuusi vuotta sen jälkeen olin myös väitellyt itseni tohtoriksi ja halusin muutosta työhöni. Siirryin CSC:lle 2017 datatieteilijäksi julkisen sektorin projekteihin. Kolmen vuoden aikana olen tehnyt työtä mm. nuorten liikkumisen analytiikan parissa ja tehnyt analyyseja kuntien ja kuntalaisten hyvinvoinnista. Työni avustaa ministeriöitä päätösten teossa ja on hyvin konkreettista tutkimustyöhön verrattuna. Osaamiseni on kehittynyt ja olen ollut tyytyväinen päästessäni tekemään yhteiskunnallisesti tärkeää työtä.

Lähdin opiskelemaan tekniikkaa, koska ajattelin, että tekniikan alalle tarvitaan lisää naisia. Löysin oman mielenkiintoni datatieteistä ja mielestäni tällä alalla tarvitaan erilaisia ihmisiä, jotka ajattelevat asioita eri tavoin. Ala edellyttää matemaattista osaamista, varsinkin tilasto- ja todennäköisyyslaskennan kyvyistä on hyötyä. Myös viestinnällinen osaaminen ja kielitaidot ovat tärkeitä, sillä kommunikoidessa yrityksen tai tiimin ulkoisen tahon kanssa on tärkeää osata selventää monimutkainen tai tekninen asia niin suomeksi kuin englanniksikin. Data ja sen merkitys kasvaa ajan kuluessa lähes joka alalla, joten datan käsittelyyn tarvitaan aina lisää osaajia.