Kuinka tekoäly toimii?

KUINKA TEKOÄLY TOIMII?

Tarkoitusperämme määrittelevät tekoälyn. Samaan aikaan tekoälyn tarkoitusperät määrittelevät meidät. On olemassa lukuisia erilaisia keinoja käyttää tekoälyä, ja vielä huomattavasti enemmän erilaisia mekanismeja ja komentoja, jotka luovat älykästä toimintaa ja johtavat haluttuun lopputulokseen. Tekoälyä voidaan käyttää säilömään ja jakamaan tietoa, kopioimaan ihmistunteita ja luomaan täysin uudenlaisia maailmoja täynnä tiedettä ja taidetta. Sitä voidaan käyttää palvelemaan ihmisiä miltei elämän jokaisella osa-alueella, mutta millä tavoin ja missä määrin? Mikä on tekoälyn todellinen tarkoitus?