Yritysyhteistyö

KAMK:n tekee monipuolista ja tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Yhteistyö käsittää niin opiskelijaprojektit, TKI-hankkeet kuin muutkin tavat molemminpuoliseen toiminnan kehittämiseen. Datasta tekoälyyn -koulutuksessa keskeisimpiä työelämäyhteistyön muotoja ovat opiskelijaprojektit, työharjoittelut ja opinnäytetyöt. Työelämälähtöisiä aiheita pyritään hyödyntämään laajasti opiskelijaprojekteissa, joiden päätyttyä tulokset jäävät täysimääräisesti toimeksiantajan käyttöön.

Lue lisää opiskelijaprojekteista.

EhdoTa aihetta opiskelijaprojektille

Onko organisaatiollasi kiinnostavaa dataa esim. verkkosivuilta, myymälöistä, erilaisista prosesseista tai muista kohteista? Onko organisaatiosi halukas kehittämään toimintaa datalähtöisesti tai kiinnostunut datalähtöisestä liiketoiminnasta? Jos vastasit kyllä, on opiskelijaprojekti varteenotettava vaihtoehto idean eteenpäin viemiseksi. Opiskelijaprojekti on ilmainen ja joustava tapa pienimuotoisten projektien ja ketterien kokeilujen suorittamiseen.

Opiskelijaprojektien data-aineistot ja tehtävänannot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia, ja niiden käsittelystä sovitaan aina erikseen ennen projektin aloittamista. Projektin toteuttamiseksi dataan on oltava pääsy opiskelijoilla, ohjaavilla opettajilla ja muilla projektissa mahdollisesti työskentelevillä asiantuntijoilla. Projektin päätyttyä data ja tulosaineistot jäävät asiakkaalle. Projektissa hyödynnetyn datan ja tuotosten jatkokehittämisestä ja -hyödyntämisestä KAMK:n koulutuksissa tai muissa käyttötarkoituksissa sovitaan aina erikseen toimeksiantajan kanssa. Ihanteellisessa tapauksessa projektin aineistot ovat siinä määrin julkisia, että niitä voidaan jatkossa hyödyntää KAMK:n tarjoamassa koulutuksessa ja viestinnässä.

Opiskelijaprojektit ovat tekemällä oppimiseen tähtääviä harjoituksia, joiden lopputulokseen liittyy aina tiettyä epävarmuutta. Tästä syystä projektin lopputuloksena ei voida taata toimivaa järjestelmää tai toteutusta. Jokaisen projektin perimmäinen tavoite on kuitenkin tehtävänannon suorittaminen loppuun asti. Opiskelijoilla tai KAMK:illa ei myöskään ole velvollisuutta tai mahdollisuutta tehdä projektin tuotoksille virhekorjauksia tai muuta ylläpitoa projektin jälkeen. Tuotosten mahdollisesta jatkokehityksestä voidaan sopia tarvittaessa erillisellä sopimuksella.

Avaintietoja datasta tekoälyyn -projektiopinnoista

Ajankohdat: joka vuosi loka-joulukuu ja maalis-toukokuu
Laajuus: 5-10 opintopistettä (1 op = 27 tuntia yhden opiskelijan työtä)
Tiimit: 3-5 opiskelijaa & 1-2 opettajaa
Aiheiden vastaanottaminen: Aiheita voi tarjota jatkuvaluonteisesti. Aiheen vieminen opiskelijaprojektiksi vaatii tyypillisesti 2-3 kuukautta.

 

Kysy lisää yritysyhteistyöstä ja opiskelijaprojekteista: Taneli Rantaharju, taneli.rantaharju(at)kamk.fi, 044 7101 253

KAMKin tieto- ja viestintätekniikan koulutukset tekevät yhteistyötä mm. seuraavien yritysten kanssa.

Sunit logo

Terrafame logo

Innofactor logo


Prometec logo

Pulse247 logo

Transtech logo


Loiste logo

Lieke Suunnittelu logo

Katera Steel logo


Herman It logo

Kainuun Sanomat logo

Destia logo


CSE Entertainment logo

Kajaanin kaupunki logo

Kaisanet logo


Millisecond logo

4U Koulutuspalvelutuotteet Maliset logo

Bittium logo